Nisu svi Manuka medovi isti

Važno je znati da razina metilglioksala može uvelike varirati u Manuka medu. Kako bi jamčili razinu metilglioksala deklariranu na ambalaži, Manuka Health testira i certificira svaku seriju MGO™ Manuka meda.

Što čini MGO™ Manuka med toliko posebnim?

Novozelandski Manuka med poznat je diljem svijeta kao jedna od najcjenjenijih namirnica iz prirode.

Rezultati znanstvenih istraživanja potvrdili su da je metilglioksal jedan od ključnih spojeva koji se prirodno nalaze u novozelandskom Manuka medu.

Metilglioksal u visokim razinama pronađen je samo u nekim Manuka medovima. Usporedna ispitivanja pokazuju da sve ostale vrste meda testirane diljem svijeta imaju nisku razinu metilglioksala u rasponu od 0 do 5 mg/kg, dok naš MGO™ Manuka med sadrži visoku razinu metilglioksala u rasponu od 100 do 800 mg/kg.

MGO™ Manuka med - znanstveno utemeljen sustav mjerenja kvalitete

Manuka Health je prva tvrtka u svijetu koja je certificirala Manuka med prema razini koncentracije metilglioksala.

Naš precizan i pouzdan sustav određivanja koncentracije aktivnih tvari u MGO™ Manuka medu temelji se na pionirskim znanstvenim istraživanjima njemačkog znanstvenika Dr. Thomas Henlea na Tehničkom sveučilištu u Dresdenu.

Dr. Henle otkrio je prisutnost visoke razine prirodnog spoja metilglioksala u Manuka medu.

Prednosti MGO™ Manuka sustava mjerenja kvalitete

Znanstvena metodologija

Naš precizan i pouzdan sustav mjerenja kvalitete MGO™ Manuka meda temelji se na znanstvenim istraživanjima njemačkog znanstvenika Dr. Thomas Henlea s Tehničkog sveučilišta u Dresdenu.

Transparentnost

Svaka serija MGO™ Manuka meda je ispitana i certificirana čime se jamči minimalna razina metilglioksala koja je jasno naznačena na etiketi.

Razumljivost

„MGO™ 400+ Manuka med“ – znači da med sadrži najmanje 400 mg metilglioksala po kilogramu proizvoda.

Jamstvo kvalitete kojem možete vjerovati

Sve serije našeg Manuka meda rigorozno se testiraju kako bi se osigurala kvaliteta i čistoća, a zatim se pažljivo pakiraju u našem specijaliziranom pogonu u Te Awamutu, Novom Zelandu. Velika pažnja se pridaje zaštiti prirodnih svojstva meda - temperatura u našoj tvornici za preradu meda nikada ne prelazi prirodnu temperaturu košnice.

100% s Novog Zelanda - Jamstvo visoke kvalitete Manuka meda

MGO™ Manuka med dobiva se održivom proizvodnjom iz košnica s udaljenih i netaknutih područja Novog Zelanda, a zajamčena je potpuna sljedivost od košnice do police.

Kontakitrajte nas

Parametri testiranja kakvoće MGO™ Manuka meda

Metilglioksal - ključni spoj u manuka medu

Spoj koji se prirodno pojavljuje u visokim koncentracijama samo u nekim novozelandskim manuka medovima.

Parametri kvalitete - indikatori svježine

HMF (hidroksimetilfurfural) + aktivnost dijastaze (enzimska aktivnost).

Parametri kvalitete - indikatori čistoća

Mikrobakteriološki kriteriji + kemijski ostaci.