Znanstveno utemeljen sustav mjerenja kvalitete

Manuka Health je prva tvrtka u svijetu koja je certificirala Manuka med prema razini koncentracije metilglioksala. Naš precizan i pouzdan sustav određivanja koncentracije aktivnih tvari u MGO™ Manuka medu temelji se na pionirskim znanstvenim istraživanjima njemačkog znanstvenika Dr. Thomas Henlea na Tehničkom sveučilištu u Dresdenu. Dr. Henle otkrio je prisutnost visoke razine prirodnog spoja metilglioksala u Manuka medu.

Parametri testiranja kakvoće MGO+ Manuka meda

Sve serije našeg Manuka meda rigorozno se testiraju kako bi se osigurala kvaliteta i čistoća, a zatim se pažljivo pakiraju u našem specijaliziranom pogonu u Te Awamutu, Novom Zelandu. Velika pažnja se pridaje zaštiti prirodnih svojstva meda – temperatura u našoj tvornici za preradu meda nikada ne prelazi prirodnu temperaturu košnice.

Metilglioksal - ključni spoj u manuka medu

Spoj koji se prirodno pojavljuje u visokim koncentracijama samo u nekim novozelandskim manuka medovima.

Parametri kvalitete - indikatori svježine

HMF (hidroksimetilfurfural) + aktivnost dijastaze (enzimska aktivnost).

Parametri kvalitete - indikatori čistoća

Mikrobakteriološki kriteriji + kemijski ostaci.
Testiranje Manuka meda